Sık Sorulan Sorular

AREL DAV

1) Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi Neden Kuruldu?

ArelDAV öğrenci haklarını korumayı; öğrenciler arası anlaşmazlık yönetimi ve uzlaştırmacılık becerilerini geliştirmeyi, Üniversite kampüslerinde adalet, nezaket, karşılıklı saygı ve pozitif iletişim ortamını desteklemeyi amaçlar. Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi (ArelDAV) aynı zamanda akademik dürüstlüğü ve sorumluluk sahibi öğrenci davranışlarını teşvik etmek için yapılan yöntemleri araştırarak uygulama için çalışmalar yapar.

2) Öğrenci Davranış Kuralları Neden Tek Bir Birim Tarafından Ele Alınır?

Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi, tutarlı bir şekilde hareket edip öğrencilerin tek bir merkezden izlenmesini kolaylaştırarak merkezi bir sistemle bu konuların dikkatli ve suistimale izin vermeyecek şekilde ele alınmasını sağlar. Ön incelemeyi yaparak gerekli görüldüğü takdirde dosyayı Disiplin Kuruluna sevk eder.

3) Kural İhlali Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi’ne Ne Zaman Bildirilmelidir?

Kural ihlali bildirimi ArelDAV’a, kural ihlalinin gerçekleştiği ya da fark edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

4) Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi’ne Nasıl Başvuruda Bulunulur?

ArelDAV’a, kural ihlal bildirim formu doldurulup veya iddia edilen ihlalin kısa bir açıklaması, suç isnat edilen öğrencinin kimlik bilgileri ve kendi iletişim bilgilerini içeren bir bildirim yazılarak e-posta yoluyla ya da elden teslim şeklinde başvuruda bulunulabilir. E-postayla başvuruda bulunmak için: areldav@arel.edu.trElden teslim ederek başvuruda bulunmak için: Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. 26/ K Tepekent Büyükçekmece- İSTANBUL

*Varsa konu ile ilgili belgeler de başvuruya eklenebilir.

**ArelDAV’a sunulan tüm belgeler “GİZLİ” olarak işaretlenmeli ve tüm belgelerin birer kopyası güvenli bir yerde saklanmalıdır.

5) Kural İhlal Bildirimi Yapılan Kişi Gizli Mi Tutulur?

Kural ihlalini bildiren tarafın kimlik bilgileri gizli tutulur. İhlal yaptığı iddia edilen tarafa bildirilmez. Ancak ArelDAV yapılan ihbarların asılsız olma ihtimaline binaen ihlal yaptığı iddia edilen tarafın haklarını da korumak adına bildirim yapan tarafın kimlik bilgilerini arşivinde saklar.

6) Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi’ne Kimler Kural İhlal Bildiriminde Bulunabilir?

Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, kural ihlal bildiriminde bulunabilir.

7) Sorulacak Soru Sık Sorulan Sorular Arasında Yer Almıyor, Ne Yapılmalıdır?

Sorulacak soru areldav@arel.edu.tr adresine mail atılarak bilgi talep edinilebilir.