Hakkımızda

AREL DAV

Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi (ArelDAV) üniversitede öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin hak, ayrıcalık, sorumluluk ve genel davranış kurallarını düzenlemek amacıyla Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

 

Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi (ArelDAV) öğrenci haklarını korumayı; öğrenciler arası anlaşmazlık yönetimi ve uzlaştırmacılık becerilerini geliştirmeyi, üniversite kampüslerinde adalet, nezaket, karşılıklı saygı ve pozitif iletişim ortamını desteklemeyi amaçlar. Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi (ArelDAV) aynı zamanda akademik dürüstlüğü ve sorumluluk sahibi öğrenci davranışlarını teşvik etmek için yapılan yöntemleri araştırarak uygulama için çalışmalar yapar.

 

Öğrenci sorunlarının resmi olmayan çözümleri için hizmet veren Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi’nin (ArelDAV)  görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 

  1. Öğrencilerin hak, ayrıcalık, sorumluluk ve genel davranış kuralları ile ilgili başvuruları alır.
  2. Öğrenci davranışlarıyla ilgili vakaların merkezi ve gizli kayıtlarını tutar.
  3. Üniversite Yönetimi için gerekli istatistiksel raporları hazırlar.
  4. Öğrenci haklarını korumak, bu usul ve esaslarda tanımlanan öğrenci sorunlarına cevap verir ve öğrenciler arası anlaşmazlıklarda uzlaştırmacı bir yol izler.
  5. Keyfi uygulamalar, ifade özgürlüğü, mahremiyet, ayrımcılık gibi konuları içeren öğrenci hakları ve sorunları ile ilgili bilgi, tavsiye ve yönlendirme hizmetleri sağlar.