Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi Süreci

AREL DAV

Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi (ArelDAV) süreci, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre resmi soruşturma açılmasına gerek olmayan durumlarda şikayetçi ve öğrenci arasında bir anlaşmaya varılması, bunun yanı sıra  yaptırım uygulanacaksa yaptırımın ne olacağının belirlenmesiyle söz konusu durumun çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır.

 

Öğrenci Hak, Davranış ve Arel Standartları Birimi’ne (ArelDAV) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre resmi soruşturma açılmasına gerek olan durumlarda ise soruşturma açılması için yetkili makama konuyu sevk eder.